پلن درآمدزا

توضیحات امکانات ردیف
ثبت دامنه 1
پشتیبانی 2
روکشی آزاد پرواز چارتری 3
با 2% کمیسیون پرواز سیستمی داخلی 4
پنل نمایش و ثبت تور تور 5
فروش هتل داخلی هتل داخلی 6
هتل خارجی 7
تعریف هتل 8
در صورت داشتن وب سرویس با هزینه اتوبوس 9
در صورت داشتن وب سرویس با هزینه قطار داخلی 10
با 10% کمیسیون بیمه گردشگری 11
امکانات مارکتینگ 12
با دسترسی مشخص تعریف کاربر 13
گزارش مالی 14
تنظیمات پایه تنظیمات 15
اختصاصی درگاه پرداخت 16
SEO سازگاری کامل با 17
... کامپیوتر،موبایل و سازگاری کامل با تمامی دستگاه ها 18
صفحه ها 18
بلاگ 19
صفحه اول اختصاصی 20
در صورت عقد قرارداد با پرداخت هزینه چند زبانه 21
ویدئویی آموزش سیستم 22
فعال سازی امکانات اختصاصی 23