پلن سودآور

توضیحات امکانات ردیف
ثبت دامنه 1
پشتیبانی 2
روکشی آزاد پرواز چارتری 3
با 2/5% کمیسیون پرواز سیستمی داخلی 4
پنل نمایش و ثبت تور و اطلاعات کاربر تور 5
ثبت و فروش هتل داخلی هتل داخلی 6
هتل خارجی 7
تعریف هتل های گارانتی تعریف هتل 8
در صورت داشتن وب سرویس با هزینه اتوبوس 9
در صورت داشتن وب سرویس با هزینه قطار داخلی 10
با 10% کمیسیون بیمه گردشگری 11
امکانات مارکتینگ 12
با دسترسی مشخص تعریف کاربر 13
گزارش مالی 14
تنظیمات پایه تنظیمات 15
اختصاصی درگاه پرداخت 16
SEO سازگاری کامل با 17
... کامپیوتر،موبایل و سازگاری کامل با تمامی دستگاه ها 18
امکان افزودن و ویرایش صفحات صفحه ها 19
بلاگ پایه بلاگ 20
صفحه اول اختصاصی 21
در صورت عقد قرارداد با پرداخت هزینه چند زبانه 22
ویدئویی آموزش سیستم 23
در صورت عقد قرارداد با پرداخت هزینه فعال سازی امکانات اختصاصی 24